Promjene u menadžmentu Nova Banka AD Podgorica

Od 16. marta, gospodin Kamran Mammadov (Kamran Mamadov) nastaviće da vodi Nova Banka AD Podgorica kao glavni izvršni direktor. Od njenog osnivanja, gospodin Mammadov bio je na poziciji  izvršnog direktora za rizike i finansije. U Nova Banka AD Podgorica došao je sa pozicije menadžera filijale AtaBank-e, hi-tech univerzalne i jedne od najvećih komercijalnih azerbejdžanskih banaka. Gospodin Mammadov je radio za AtaBank-u kao Direktor odjeljenja za internu reviziju i to od 2005. do 2010. godine, a zatim kao menadžer filijale od 2010. do 2016. godine; prije toga je bio viši ekonomista u Kapital banci gdje je radio od 2002-ge do 2005-te godine. 

Želimo da se zahvalimo gospodinu Miodragu Radonjiću za značaj doprinos u osnivanju Nova Banka AD Podgorica i želimo mu uspjeh u budućim poslovnim aktivnostima. 

Podsjećanja radi, kao novo-otvorena banka u Crnoj Gori, Nova Banka AD Podgorica registrovana je sa 11,98miliona € vrijednosti kapitala i njeno sjedište od 2016. godine je u Podgorici.

Kao komercijalna banka, Nova Banka pruža usluge korporativnim i privatnim licima. Nova Banka je nova green-field komercijalna banka na crnogorskom tržištu sa punim spektrom uobičajenih bankarskih proizvoda. Ipak, naš cilj je da ponudimo visoko kvalitetne bankarske proizvode i usluge kako rezidentima tako i nerezidentima. Posebna pažnja je posvećena stvaranju proizvoda koji uključuju novu IT tehnologiju u bankarskoj industriji. Nova Banka je nova snaga svojih klijenata, fokusirana na njihove potrebe i efikasnost. 

Osim toga, iz investitorske perspektive, ova investicija obezbjeđuje novi rast mogućnosti i povezivanja među kompanija osnovanim u Crnoj Gori, kao i onim osnovanim u inostranstvu, koje posluju na ovom tržištu.