Promjene u menadžmentu Nova Banka AD Podgorica

Od 19. oktobra, gospodin Đorđe Lukić priključuje se menadžment timu Nova Banka AD Podgorica kao izvršni direktor za komercijalne poslove i bankarske operacije.

‘’Gospodin Lukić je posvećeni i visoko motivisani profesionalaca sa dokazanim radnim angažmanom prije svega u korporativnim finansijama. Zahvaljujući desetogodišnjem iskustvu u glavnim bankarskim grupacijama i revizorskim institucijama, gospodin Lukić će biti snažan oslonac našoj Banci i doprinijeti daljem rastu iste’’, istakao je gospodin Erentok, predsjednik Odbora direktora Nova Banka AD Podgorica.

‘’Veoma sam ponosan što se priključujem timu Nova Banka AD Podgorica i nadam se da ću zajedno sa ovim mladim i visokomotivisanim timom doprinijeti jačanju portfolija kompanije Azmont Investments, ali i cjelokupnom bankarskom sektoru.’’, istakao je gospodin Lukić.

Podsjećanja radi, kao novo-otvorena banka u Crnoj Gori, Nova Banka AD Podgorica registrovana je sa 11,98 miliona € vrijednosti kapitala i njeno sjedište od 2016. godine je u Podgorici.

Kao komercijalna banka, Nova Banka pruža usluge korporativnim i privatnim licima. Nova Banka je nova green-field komercijalna banka na crnogorskom tržištu sa punim spektrom uobičajenih bankarskih proizvoda. Ipak, naš cilj je da ponudimo visoko kvalitetne bankarske proizvode i usluge kako rezidentima tako i nerezidentima. Posebna pažnja je posvećena stvaranju proizvoda koji uključuju novu IT tehnologiju u bankarskoj industriji. Nova Banka je nova snaga svojih klijenata, fokusirana na njihove potrebe i efikasnost.

Osim toga, iz investitorske perspektive, ova investicija obezbjeđuje novi rast mogućnosti i povezivanja među kompanija osnovanim u Crnoj Gori, kao i onim osnovanim u inostranstvu, koje posluju na ovom tržištu.