Dječja štednja “Kolibri”

Dječja štednja “Kolibri”

Dječja štednja „Kolibri“ je vrsta oročene kumulativne štednje. Zasniva se na kontinuiranim uplatama na štedni račun tokom trajanja oročenja. Namjenjeno najmlađima (do navršene 18 godine starosti).

Štedite na vrijeme kako bi svojoj djeci obezbjedili sugurniju budućnost. Naučite djecu da štede!

Prednosti dječje štednje „Kolibri“

  • sami birate visinu i dinamiku uplata prema mogućnostima

  • minimalni iznos prve uplate je samo 20 EUR

  • visina daljih uplata nije uslovljena od strane Banke

  • moguća je uplata besplatnim trajnim nalogom sa tekućeg računa

  • klijent ne mora da dolazi u banku ukoliko želi ponovno oročenje dospjele štednje

Oročena štednja se može prekinuti (razročiti) i prije isteka ugovorenog roka, ali samo uz saglasnost Banke i na pismeni zahtjev klijenta.

Ako štediša ne otkaže Ugovor o oročenoj štednji u roku od najkasnije 3 dana nakon isteka oročenja (rok prolongacije), Banka sa danom dospijeća obnavlja oročenje na isti ugovoreni rok, ali po uslovima koji važe na dan obnove oročenja.

Na dan dospijeća kamate se pripisuju prethodnom depozitu ili prenose na izabrani transakcioni račun.

Oročena kumulativna štednja do 50.000,00€:

12 mjeseci

2,90%

24 mjeseca

3,00%

36 mjeseci i više

3,10%

Oročena štednja na iznos od 50.000,01€ do 100.000,00€

12 mjeseci

2,80%

24 mjeseca

2,90%

36 mjeseci i više

3,00%