“Nova Visa Classic” debitna kartica

Kome je namjenjena:

Prvenstveno, redovnim klijentima banke, ali i svim punoljetnm licima (rezidenti i nerezidenti) koji jednostavnim otvaranjem transakcionog računa u Banci , redovnog, tekućeg ili deviznog računa mogu postati vlasnici VISA Classic kartice.

Odnosno, svima koji šaltere banke žele zamijeniti savremenijim načinom raspolaganja svojim sredstvima. Sredstva na računu su raspoloživa u svakom trenutku, nezavisno od toga da li ste u zemlji ili u inostranstvu, bez rizika posjedovanja gotovine, uz mogućnost njenog jednostavnog podizanja.

Glavne prednosti:

 • Besplatno podizanje gotovine na mreži bankomata Nove Banke I Hipotekarne Banke!

 • Mogućnost korišćenja dozvoljenog prekoračenja po računu;

 • Korišćenje kartice za kupovinu putem Interneta!

 • Korišćenje kartice za kupovinu kod trgovaca sa istaknutim znakom Visa bez nadoknade i provizije;

 • Provjera stanja računa na bankomatima Nove Banke I Hipotekarne Banke;

 

Osnovne informacije

 • Rok važenja: 3 godine;

 • Naknada za izdavanje: 0€

 • Članarina: 0,80 € mjesečno;

Druge informacije:

 • Korišćenje kartice je moguće na mreži POS terminala i bankomata u zemlji i inostranstvu (24 miliona prodajnih mjesta i preko 850 hiljada bankomata širom svijeta). Moguća je upotreba u svakoj trgovini označenoj sa logom VISA. Takođe, karticu možete koristiti za Internet transakcije (sa ograničenjem na sajtove preporučene od strane VISA Int. i korišćenja CVV standarda);

 • Mogućnost podizanja gotovine na bankomatima Nove Banke i Hipotekarne Banke.

 • Osnovni korisnik kartice je osoba koja je vlasnik računa. Osnovna kartica izdaje se po jednom redovnom/tekućem računu. Na jednu osnovnu karticu može biti izdato više dodatnih kartica. Sve transakcije po osnovu korišćenja dodatnih VISA Classic kartica terete račun korisnika osnovne kartice;

 • Dodatna kartica, se izdaje uz saglasnost vlasnika računa/osnovne kartice. Prilikom podnošenja zahtjeva za dodatnu karticu neophodna je saglasnost osnovnog korisnika;

Procedura za apliciranje za „Novu Visa Classic“ je krajnje jednostavna. Potrebno je samo na šalteru uputiti usmeni zahtjev za izdavanje kartice i izjasniti se za tip računa za koji je potrebno vezati karticu.