Nacionalni promet

Nacionalni promet
  • Opšti uslovi vođenja transakcionih računa, računa štednje i pružanja platnih usluga za fizička lica.
    Za preuzimanje dokumenta, kliknite ovdje
  • Ugovor o jednokratnoj platnoj transakciji za fizička lica.
    Za preuzimanje dokumenta, kliknite ovdje
  • Terminski plan obrade naloga.
    Za preuzimanje dokumenta, kliknite ovdje