• Kamran Mammadov

  Kamran Mammadov / Glavni izvršni direktor

  Kamran Mammadov, Glavni izvršni direktor - Od marta 2017. godine, gospodin Kamran Mammadov (Kamran Mamadov) nastaviće da vodi Nova Banka AD Podgorica kao glavni izvršni direktor. Od njenog osnivanja, gospodin Mammadov bio je na poziciji  izvršnog direktora za rizike i finansije. U Nova Banka AD Podgorica došao je sa pozicije menadžera filijale AtaBank-e, hi-tech univerzalne i jedne od najvećih komercijalnih azerbejdžanskih banaka. Gospodin Mammadov je radio za AtaBank-u kao Direktor odjeljenja za internu reviziju i to od 2005. do 2010. godine, a zatim kao menadžer filijale od 2010. do 2016. godine; prije toga je bio viši ekonomista u Kapital banci gdje je radio od 2002-ge do 2005-te godine.

 • Djordje Lukic

  Djordje Lukic / Izvršni direktor za komercijalne poslove i bankarske operacije

  Đorđe Lukić je dipolomirao ekonomiju, bankarstvo i finasije na Nortwood univerzitetu u Americi. Radni angažman je započeo u revizorskoj kući Deloitte&Touche gdje je bio vođa tima u mnogim due dilligence projektima kao i revizijama, uglavnom multinacionalnim kompanijama i bankama. Od 2011. godine radi u Crnogorskoj Komercijalnoj Banci kao direktor Sektora za poslovanje sa pravnim licima a kasnije i kao zamjenik izvršnog direktora za poslovanje sa privredom. U oktobru 2017. godine prelazi u Novu Banku AD Podgorica gdje stupa na poziciju izvršnog direktora za komercijalne poslove i bankarske operacije.

 • Nikola Marinović / Direktor sektora za poslovanje sa stanovništvom

  Gospodin Marinović je u Nova Banka AD Podgorica od njenog otvaranja, i to kao Direktora za rad sa stanovništvom i malim i srednjim preduzećima. Prethodno radno iskustva je sticao na različitim pozicijama u bankarskom sektoru, a u avgustu 2016. godine se priključio timu Nove Banke, dolazeći iz NLB banke.

 • Maja Barada / Direktor sektora za upravljanje rizicima

  Maja Barada je stekla značajno bankarsko iskustvo radeći duže od deset godina na različitim operativnim i rukovodećim pozicijama u bankarskoj industriji. U maju 2016. godine, počinje sa radom u Nova Banka AD Podgorica na mjestu direktorice Sektora upravljanja rizicima.

 • Enesa Bekteši / Direktor sektora računovodstva

 • Andrija Đurašković / Direktor IT sektora

  Andrija Djuraskovic, Direktor IT Sektora

  Andrija Djuraskovic, direktor IT sektora, radi na ovoj poziciji od samog osnivanja Nova banka AD Podgorica. Gospodin Đurašković posjeduje diplome Bachelor (BApp) primijenjenog računarstva i Specijalista (Spec.App) primijenjenog računarstva koje je stekao na Univerzitetu Crne Gore, osnovnim i postdiplomskim studijama Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici. Gospodin Đurašković ima 20 godisnje radno iskustvo u oblasti IT-a, a sveobuhvatno profesionalno iskustvo postiže tokom 15 godišnjeg rada u Crngorskom Telekomu, članu Deutsche Telekom grupe, gdje je radio na različitim menadžerskim pozicijama a vodio je više međunarodnih i regionalnih projekata. Takodje, posjeduje zavidno iskustvo u oblastima IT Sigurnosti i dizajnu i konfiguraciji IP mreža.

 • Jelena Grujic / Direktor Sektora podrške poslovanju

  Tokom 8 godina provedenih u Societe Generale Banci Montenegro, gđa Grujić je imala priliku da se razvije najprije kao ekspert, a potom i kao menadžer tima Sektora podrške poslovanju sa privredom, pokrivajući polja procesuiranja kredita i depozita, GTB i upravljanja kolateralima. Timu Nova Banka AD Podgorica pridružila se u julu 2016. godine kao Direktor sektora za podršku poslovanju.

 • Novica Radović / Ovlašćeno lice za poslove otkirvanja i sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma

  Nakon završenog Ekonomskog fakulteta  obavljao je više poslova u različitim oblastima privrede, kao i u javnom sektoru na opštinskom i državnom nivou.  Iskustvo u poslu na kojem je sada angažovan stekao je u Upravi za sprječavanje pranja novca I finansiranja terorizma, gdje je radio od njenog osnivanja do kraja 2007.godine. Zatim je u Invest Bank Montenegro obavljao poslove Ovlašćenog lica za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma prije nego što je započeo svoje angažovanje u Novoj Banci AD Podgorica u martu 2019.

 • Vesna Jovanić / Direktor sektora pravnih poslova

  Vesna Jovanić - Direktor sektora pravnih poslova i sekretar u Nova Banka AD Podgorica

  Od osnivanja banke 2016. godine gđa Jovanić obavlja poslove direktora sektora pravnih poslova i sekretara Nova banka AD Podgorica. Na ovu poziciju je došla sa pozicije direktora sektora pravnih poslova i compliance službenika u OTP Factoring Montenegro, najveće faktoring kompanije u Crnoj Gori, gdje je bila zaposlena od 2014. do 2016 godine. Prije OTP Factoring Montenegro obavljala je poslove direktora sektora pravnih poslova i compliance službenika u Prvoj banci Crne Gore, od 2007. do 2014 godine. Svoju profesionalnu karijeru je započela kao pripravnik u Privredno sudu Crne Gore.

 • Ana Saveljić / Direktor sektora platnog prometa

   

  Ana Saveljić – Direktor platnog prometa

  Svoju bankarsku karijeru započela je u NLB Montenegrobanci 2002. godine. Do prelaska u Nova banka AD Podgorica, posljednjih 10 godina, radila je kao rukovodilac međunarodnog platnog prometa u Addiko banci AD Podgorica.

  Od juna 2016. godine nalazi se poziciji direktora sektora za platni promet u Nova Banka AD Podgorica.