Opšti uslovi poslovanja

Finansijski servisi banke - poslovi sa privredom i stanovništvom

NOVA BANKA svojim Klijentima obezbjeđuje najširi spektar bankarskih usluga, realizujući njihove naloge i omogućavajući saradnju i pomoć u njihovom poslovanju.

Banka i svi njeni službenici dosljedno izvršavaju naloge Klijenta, štite njihove interese, tajnost transakcija, usluga i podataka o Klijentu, a u skladu sa međunarodnom praksom i pozitivnim zakonima i drugim propisima.

Sve informacije o servisima i uslugama Nove Banke, kako za pravna lica tako i za građane, možete dobiti od naših službenika putem e-mail-a, telefonom ili lično, u poslovnicama Nove Banke. 

Finansijski servisi banke – poslovi sa stanovništvom

 • Transakcioni računi 
 • Štednja
 • Gotovinski krediti
 • Potrošački krediti
 • Stambeni krediti
 • Hipotekarni krediti
 • Nova Web Banka (elektronsko bankarstvo)
 • Nova Mobilna Banka (mobilno bankarstvo)  

 

Finansijski servisi banke – poslovi sa privredom

 • Platni promet
 • Depoziti
 • Krediti
 • Nova Web Banka (elektronsko bankarstvo)

Nova Mobilna Banka (mobilno bankarstvo)

 

 • Opšti uslovi poslovanja Nove banke AD Podgorica.
  Za preuzimanje aplikacione forme, kliknite ovdje.
 • Opšti uslovi vođenja transakcionih računa i pružanja platnih usluga za privredna društva, pravna lica i preduzetnike.
  Za preuzimanje aplikacione forme, kliknite ovdje.
 • Opšti uslovi vođenja transakcionih računa, računa štednje i pružanja platnih usluga za fizička lica.
  Za preuzimanje aplikacione forme, kliknite ovdje.
 • Opšti uslovi korišćenja usluga elektronskog bankarstva.
  Za preuzimanje aplikacione forme, kliknite ovdje.