Uslovi kredita fizičkih lica

Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći na kraju dokumenta. Sva odgovornost za štamparske greške je isključena. Više informacija o proizvodima i uslugama Banke možete dobiti putem websajt-a www.novabanka.me , mailom na info@novabanka.me  ili lično u poslovnoj jedinici Nove banke AD Podgorica.

 

Dozvoljeno prekoračenje po tekučem računu (overdaft kredit)

Godišnja nominalna kamatna stopa (NKS)

20,00 %

Provizija za obradu kredita (naplaćuje se jednokratno prilikom isplate kredita)

0,50 % - 1,00 %

Provizija za korišćenje podataka iz kreditnog registra CBCG

3,50 EUR

Godišnja zatezna kamata

Nominalna uvećana za 50 %

Rok otplate

Do 12 mjeseci

 

Gotovinski kredit

Godišnja nominalna kamatna stopa (NKS)

7,95 % - 9,95 % (u zavisnosti od kategorije zajmotražioca)

Godišnja efektivna kamatna stopa (EKS)

8,66 %[1]

Provizija za obradu kredita (naplaćuje se jednokratno prilikom isplate kredita)

0,50 % - 2,00 %

Provizija za korišćenje podataka iz kreditnog registra CBCG

3,50 EUR

Provizija za prijevremenu otplatu kredita

1,00 % iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci i samo za iznose veće od 10.000,00 EUR.

 

0,50 % iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci i samo za iznose veće od 10.000,00 EUR.

Godišnja zatezna kamata

Nominalna uvećana za 50 %

Rok otplate

Do 60 mjeseci

 

Potrošački kredit

Godišnja nominalna kamatna stopa (NKS)

7,95 % - 9,95 % (u zavisnosti od kategorije zajmotražioca)

Godišnja efektivna kamatna stopa (EKS)

10,17 %[2]

Provizija za obradu kredita (naplaćuje se jednokratno prilikom isplate kredita)

0,50 % - 2,00 %

Provizija za korišćenje podataka iz kreditnog registra CBCG

3,50 EUR

Provizija za prijevremenu otplatu kredita

1,00 % iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci i samo za iznose veće od 10.000,00 EUR.

 

0,50 % iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci i samo za iznose veće od 10.000,00 EUR.

Godišnja zatezna kamata

Nominalna uvećana za 50 %

Rok otplate

Do 60 mjeseca

Penzionerski kredit

Godišnja nominalna kamatna stopa (NKS)

7,95 % - 8,95 % (u zavisnosti od uzimanja polise osiguranja kao sredstva obezbeđenja)

Godišnja efektivna kamatna stopa (EKS)

9,44 %[3]

Provizija za obradu kredita (naplaćuje se jednokratno prilikom isplate kredita)

0,50 % - 1,00 %

Provizija za korišćenje podataka iz kreditnog registra CBCG

3,50 EUR

Provizija za prijevremenu otplatu kredita

1,00 % iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci i samo za iznose veće od 10.000,00 EUR.

 

0,50 % iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci i samo za iznose veće od 10.000,00 EUR.

Godišnja zatezna kamata

Nominalna uvećana za 50 %

Rok otplate

Do 60 mjeseci

 

Hipotekarni kredit

Godišnja nominalna kamatna stopa (NKS)

Fiksna: 7,95 % - 9,95 % (u zavisnosti od kategorije zajmotražioca)

Varijabilna: 6,95 % - 8,95 % + 6M EURIBOR (u zavisnosti od kategorije zajmotražioca)

Godišnja efektivna kamatna stopa (EKS)

8,64 %[4]

Provizija za obradu kredita (naplaćuje se jednokratno prilikom isplate kredita)

0,50 % - 2,00 %

Provizija za korišćenje podataka iz kreditnog registra CBCG

3,50 EUR

Provizija za prijevremenu otplatu kredita

1,00 % iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci i samo za iznose veće od 10.000,00 EUR.

 

0,50 % iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci i samo za iznose veće od 10.000,00 EUR.

Godišnja zatezna kamata

Nominalna uvećana za 50 %

Rok otplate

Do 60 mjeseci

 

Stambeni kredit

Godišnja nominalna kamatna stopa (NKS)

Fiksna: 5,95 % - 7,95 % (u zavisnosti od kategorije zajmotražioca)

Varijabilna: 4,95 % - 6,95 % + 6M EURIBOR (u zavisnosti od kategorije zajmotražioca)

Godišnja efektivna kamatna stopa (EKS)

6,17%[5]

Provizija za obradu kredita (naplaćuje se jednokratno prilikom isplate kredita)

0,50 % - 2,00 %

Provizija za korišćenje podataka iz kreditnog registra CBCG

3,50 EUR

Provizija za prijevremenu otplatu kredita

1,00 % iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci i samo za iznose veće od 10.000,00 EUR.

 

0,50 % iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci i samo za iznose veće od 10.000,00 EUR.

Godišnja zatezna kamata

Nominalna uvećana za 50 %

Rok otplate

Do 60 mjeseci

 

[1] Reprezentativni primjer: Za kredit u iznosu od 10.000,00 EUR i rokom otplate  60 mjeseci, provizijom za odobravanje 1,50 % i uračunatim administrativnim troškovima (dvije mjenice: 4,00€ i naknada za uvid u kreditni registar CBCG: 3,50€), nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 7,95 % dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 8,66 %. Zbir ukupnog iznosa kredita i ukupan iznos poznatih troškova kredita iznosi 12.229,64EUR, a mjesečna rata iznosi 201,21 EUR.

[2] Reprezentativni primjer: Za kredit u iznosu od 1.375,00 EUR i rokom otplate od 48 mjeseci, provizijom za odobravanje 1,50 % i uračutim administrativnim troškovima (dvije mjenice: 4,00€ i naknada za uvid u kreditni registar CBCG: 3,50€), nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 9,00 % dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 10,17 %. Zbir ukupnog iznosa kredita i ukupan iznos poznatih troškova kredita iznosi 1.659,45 EUR a mjesečna rata iznosi 33,99 EUR.

[3] Reprezentativni primjer: Za penzionerski kredit bez polise osiguranja sa iznosom od 10.000,00 EUR, rokom otplate od 60 mjeseci i uračunatim administrativnim troškovima (dvije mjenice: 4,00€ i naknada za uvid u kreditni registar CBCG: 3,50€) i provizijom za obradu kredita 1,00 %, nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 8,95 %. dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 9,44 %. Zbir ukupnog iznosa kredita i ukupan iznos poznatih troškova kredita iznosi 12.446,69 EUR a mjesečna rata iznosi 205,66 EUR.

[4] Reprezentativni primjer: Za iznos hipotekarnog  kredita od 40.000,00 EUR i rokom otplate od 60 mjeseci, sa uračunatim administrativnim troškovima (dvije mjenice: 4,00€ i naknada za uvid u kreditni registar CBCG: 3,50€), provizijom za obradu kredita 1,50 %, nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 7,95 %, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 8,64 % Ukupan iznos koji klijent treba da vrati iznosi 48,896,05 EUR, dok je iznos mjesečne rate 804,83 EUR.

Ostali troškovi, kao što su troškovi procjene nepokretnosti, polise osiguranja nekretnine, ugovora o hipoteci, upisa hipoteke, kao i naknada za izdavanje lista nepokretnosti – nisu uključeni u izračunati EKS.

5 Reprezentativni primjer: Za iznos stambenog kredita od 50.000,00 EUR i rokom otplate od 60 mjeseci, sa uračunatim administrativnim troškovima (dvije mjenice: 4,00€ i naknada za uvid u kreditni registar CBCG: 3,50€), provizijom za obradu kredita  0,50 %,  nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 5,95 %, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 6,17%. Zbir ukupnog iznosa kredita i ukupan iznos poznatih troškova kredita iznosi 57.967,16 EUR, dok je iznos mjesečne rate 961,85 EUR.

Ostali troškovi, kao što su troškovi procjene nepokretnosti, polise osiguranja nekretnine, ugovora o hipoteci, upisa hipoteke, kao i naknada za izdavanje lista nepokretnosti – nisu uključeni u izračunati EKS.