Dugoročni kredit

Dugoročni kredit
  • Svrha kredita: finansiranje svoje poslovne investicije na duži rok, trajna obrtna sredstva

  • Rok otplate: do 60 mjeseci

  • Mogućnost odobrenja grejs perioda 

Korisnik kredita: 

Sva pravna lica i preduzetnici registrovani  u Crnoj Gori 

Cijena proizvoda:

Kamatna stopa i provizija za obradu kredita utvrđuje se na osnovu finansijskih pokazatelja , kreditne istorije, prometa preko računa kod Nove Banke, kvaliteta i vrijednosti kolaterala. 

Sredstva obezbjeđenja:

  • Mjenice i mjenična ovlašćenja

  • Nalog za naplatu sa ovlašćenjem

  • Zaloga na pokretnim stvarima

  • Hipoteka

  • Vinkulacija potraživanja

  • Depozit (Keš kolateral)

Kako do kredita?

Zahtjev za kredit za mala i srednja preduzeća se, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, predaje komercijalisti za rad sa malim i srednjim preduzećima. Nakon okončanja procesa odlučivanja, komrcijalistar za rad sa malim i srednjim preduzećima obavještava klijenta o tome da li je njegov zahtjev odobren i pod kojim uslovima.