• Tarife za kartice i Pakete za pravna i fizička lica koje važe od 1 jula 2017.
    Za preuzimanje dokumenta, kliknite ovdje.
  • Tarife za nacionalni i međunarodni platni promet za fizička lica koje važe od 22.06.2016. 
    Za preuzimanje dokumenta, kliknite ovdje.
  • Tarife za nacionalni platni promet za mobilno i elektronsko bankartsvo za fizička lica koje važe od 31.10.2016.
    Za preuzimanje dokumenta, kliknite ovdje.