Opis proizvoda

Kredit za penzionere Adriatic Banke sa polisom životnog osiguranja je nenamjenski keš kredit. Korisnici kredita mogu biti penzioneri sa redovnim primanjima penzije, a koji u trenutku otplate posljednje rate kredita nemaju više od 75 godina. Kredit se odobrava sa rokom otplate do 5 godina u iznosu i do 20.000 EUR bez žiranata. Mogućnost odobrenja kredita bez polise životnog osiguranja.

Kreditni kalkulator

0.00

Anuitet

0.00

Ukupan dug klijenta

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera.

Uslovi odobravanja kredita

Potrebna dokumentacija

Detaljni podaci

Penzionerski krediti
Godišnja nominalna kamatna stopa (NKS)
7,95 % – 8,95 % (u zavisnosti od uzimanja polise osiguranja kao sredstva obezbeđenja)
Godišnja efektivna kamatna stopa (EKS)
9,44 %
Provizija za obradu kredita (naplaćuje se jednokratno prilikom isplate kredita)
0,50 % – 1,00 %
Provizija za korišćenje podataka iz kreditnog registra CBCG
3,50 EUR
Provizija za prijevremenu otplatu kredita
1,00 % iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci i samo za iznose veće od 10.000,00 EUR.

0,50 % iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci i samo za iznose veće od 10.000,00 EUR.
Godišnja zatezna kamata
Nominalna uvećana za 50 %
Rok otplate
Do 60 mjeseci
Reprezentativni primjer
Za kredit u iznosu od 1.375,00 EUR i rokom otplate od 48 mjeseci, provizijom za odobravanje 1,50 % i uračutim administrativnim troškovima (dvije mjenice: 4,00€ i naknada za uvid u kreditni registar CBCG: 3,50€), nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 9,00 % dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 10,17 %. Zbir ukupnog iznosa kredita i ukupan iznos poznatih troškova kredita iznosi 1.659,45 EUR a mjesečna rata iznosi 33,99 EUR.
Scroll to Top