Opis proizvoda

Stambeni kredit Adriatic Banke namijenjen je za kupovinu novog stana ili stana u izgradnji, za rekonstrukciju i adaptaciju nekretnina (kuće ili stana) sa rokom otplate od 1 do 10 godina. Iznos stambenog kredita može biti odobren na 10% veći iznos u odnosu na iznos kupoprodajnog ugovora (ako ne utiče na odnos procjenjene vrijednosti hipotekarne imovine i iznosa traženog kredita). Ova razlika se može uplatiti direktno na račun klijenta.
Još jedna od prednosti stambenog kredita Adriatic Banke je odobravanje bez polise životnog osiguranja bilo kojeg učesnika u kreditu ako poslednji anuitet dospijeva prije navršene 65 godine starosti.

Kreditni kalkulator

0.00

Anuitet

0.00

Ukupan dug klijenta

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera.

Uslovi odobravanja kredita

Potrebna dokumentacija

Detaljni podaci

Stambeni krediti
Godišnja nominalna kamatna stopa (NKS)
Fiksna: 5,95 % – 7,95 % (u zavisnosti od kategorije zajmotražioca)

Varijabilna: 4,95 % – 6,95 % + 6M EURIBOR (u zavisnosti od kategorije zajmotražioca)
Provizija za obradu kredita (naplaćuje se jednokratno prilikom isplate kredita)
0,50 % – 2,00 %
Provizija za korišćenje podataka iz kreditnog registra CBCG
3,50 EUR
Provizija za prijevremenu otplatu kredita
1,00 % iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci i samo za iznose veće od 10.000,00 EUR. 0,50 % iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu nije duži od 12 mjeseci i samo za iznose veće od 10.000,00 EUR.
Godišnja zatezna kamata
Nominalna uvećana za 50 %
Rok otplate
Do 120 mjeseci
Reprezentativni primjer
Za iznos stambenog kredita od 50.000,00 EUR i rokom otplate od 60 mjeseci,nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 5,95 %, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 6,93%. U obračun efektivne kamatne stope (EKS), uključena je nominalna kamatna stopa, jednokratna naknada za obradu kredita od 0,50% iznosa kredita (250,00 EUR), naknada za 2 mjenice (4,00 EUR), naknada za upit u Kreditni registar CBCG -RKB (3,50 EUR), trošak polise osiguranja života 221,26 EUR (Iznos premije se plaća jednokratno i zavisi od zdravstvenog stanja klijenta),trošak izrade založne izjave (250 EUR), trošak naknade za pribavljanje dokaza o vlasništvu nad nepokretnosti (5,00 EUR), trošak uknjižbe zaloge na nepokretnosti (31,50 EUR), trošak polise osiguranja imovine (174,73 EUR), trošak procjene nepokretnosti (150 EUR), (Ukupno: 1.089,99 EUR). Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 58,792.76 EUR, dok je iznos mjesečnog anuiteta 961,85 EUR. Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i ostalih naknada u vezi sa odobrenjem kredita.

Iznos premije polise osiguranja života se plaća jednoktratno i zavisi od zdravstvenog stanja klijenta. Pristupna starost uzeta u primjeru je 35 godina, pol muški.

Površina stambenog objekta uzeta u primjeru je 142m2, građevinske vrijednosti 500 EUR po m2.
Scroll to Top